Hur mår dina träd?

Läcker det vätska från stammen eller lyfter sig marken runt stammen när det stormar?
Vi hjälper dig att ställa en diagnos genom trädbesiktning.

Okulär besiktning
Beroende på vad som är orsak till besiktningen anpassar vi arbetsmetod. Ofta räcker det med en okulär besiktning där vi inspekterar statusen för rotsystem och markmiljön runt trädet, trädstammen samt trädkronans vitalitet.

Är det ett större antal träd gör vi först en trädinventering och trädvårdsplan för samtliga träd. Efter det kan vi ge skötselinstruktioner och rekommendationer för varje enskilt träd, samt området i sin helhet.

Mäter struktur och textur
Är du orolig över hållfastigheten inne i själva trädet tar vi hjälp av instrument som mäter vedens struktur och textur. Bland våra instrument återfinns både 3D tomografi och resistograf som ger oss en klar bild över trädstammens vitalitet och hållfastighet.

Har du frågor om trädbesiktning? Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Trädbesiktning

Hur mår ditt träd egentligen? Oavsett symptom hjälper vi dig att ställa en diagnos genom en trädbesiktning.

>>Kontakta oss

Trädkompaniet AB
Källängsvägen 5 | 506 49 Borås | 033-24 71 99 | 0739-44 74 00
info@tradkompaniet.se | www.tradkompaniet.se