TrädKompaniet erbjuder borttagning av oönskade stubbar

Stubbfräsning är ett snabbt, billigt och effektivt sätt att få bort oönskade stubbar i trädgårdar och på övriga grönytor. Att fräsa bort en stubbe är ett miljövänligt och skonsamt alternativ som inte har någon negativ påverkan på miljö eller natur.

Våra maskiner tar sig fram nästan överallt. Maskinens smidighet och låga axeltryck gör att den kan operera i ömtåliga områden utan att gräsmattor och känsliga ytor förstörs. Stubbfräsning är i sig skonsam då bara marken omedelbart runt stubben påverkas.

TrädKompaniet erbjuder stubbfräsning där stubben fräses ner till ca 10-15 cm under marknivå. Jordfräsmaterialet lämnas i hålet. Önskas bortforsling av materialet ordnar vi så klart detta.

Kostnaden för stubbfräsning avgörs efter antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens karaktär och framkomlighet.

Har du frågor om stubbfräsning?  Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Stubbfräsning

Bli av med oönskade stubbar snabbt skonsamt, med vår maskin "fräser" vi ner stubben under marknivå.

>>Kontakta oss

Trädkompaniet AB
Källängsvägen 5 | 506 49 Borås | 033-24 71 99 | 0739-44 74 00
info@tradkompaniet.se | www.tradkompaniet.se