DET FINNS INGET VIKTIGARE FÖR OSS ÄN VÅRA KUNDER. DÄRFÖR GARANTERAR VI ATT VARJE KUND 
SKA BLI NÖJD MED VÅRT ARBETE.

1. PRIS
Vi ger om möjligt ett fast pris på det arbete som ska utföras. Fri offert lämnas på begäran.

2. START
Vår ambition är att i god tid meddela datum för start. Om en förskjutning pga, oförutsedda händelser blir nödvändigt meddelar
vi alltid ny planerad startdag.

3. FÖRSÄKRING
Vi är helförsäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkring gäller såväl person som egendom.

4. STÄDNING
Vi grovstädar alltid efter oss. Grovstädning inkluderar dock inte bortstädning av kottar och sågspån.

5. KOMPETENS
Vi är utbildade och certifierade trädfällare och arborister. Vi använder klätterutrustning och skyddskläder av marknadsledande märken.

6. HELT NÖJD
Våra kunder skall alltid vara belåtna med det arbete vi utfört. Vi jobbar tills våra kunder är nöjda.

Trädkompaniet AB
Källängsvägen 5 | 506 49 Borås | 033-24 71 99 | 0739-44 74 00
info@tradkompaniet.se | www.tradkompaniet.se